NovoMiloševačka Slika dana - 13.09.2020

Tri godine, tri radna dana i 135 dinara I ...

Tri godine, tri radna dana i 135 dinara I ...

    Opis: Dobili smo "naPoklon, jaj" i moja Jasmina, pre tri godine, "mešinu" za "sudove" il' kako se to još kaže, "sudoMešinu"...

    "Kažedu", da se poklonu, "uZûbe neGlêdi", al' još "kav" nova, je počela da "škombrči", tako da smo je "preJavili" na "kav reklamaciju" i "posla sviju, kav" zvanični' servisera i dalje nije radila "kav" da je ispravna..., neg' nešto "kav doPolak"..., pa je "prošla" i trogodišnja garancija !!!

    "Mešina" je kupljena, u "kav" čuven' - WinWin, čiji link, namerno neću da "metnem", jer nikako "neZaslužujedu", a "kav" seviseri, su bili iz Kîkînde i "Starog" Bečeja !!!

    "Sticajom" okolnosti, eto družeći se "sas" njima, sazn'o sam, da im WinWin plaća za 'opravku bele "teknike", po 1500.- ( i "slovom": 'iljadu i "pecta"... ) dinara, "brez" putni' troškova, a jedino što je "zaNji" dobro, je da im "šiljedu" rezervne delove, "zaŠta" treba najmanje "dvaRed", da "dođedu" do Miloševa, da bi vid'li šta treba da se menja, to jest', šta da "naručidu", pa tek "ondak" da to i "zamenidu" !!!

    Kako to izgleda u "praksu" ?

    Javi se serviser i kaže, da moram čekati, da se "kodNas" u Miloševo, javi za reklamacije, najmanje troje, četvoro..., pa će tek "ondak" doći !?!

    Ponekad, prođe po mesec i više dâna, dok "neDođedu"..., isto tol'ko se "čekadu" naručeni delovi, pa opet da se nakupi troje, četvoro u Miloševo...

    Da skratim i pored sveg', tog', "mešina" nikad' nije radila kako bi trebala da râdi, jer kad' bi je, "kav" opravili, nikad' nisu imali vremena, da "čekadu", da se "barem" jedan program završi, "jerbo" su večito u "žurbu" !!!

    Čak su je neki i nosili "kodNji" u "servis" i tako su je "jedared, posla" mesec i više dana doneli, ja nisam "bijo kući", a nisam mog'o ni da je isprobam, jer mi "sas šNjomena" nisu vratili crevo za vodu, "posla" čega sam "ograjso", pa su mi doneli tri, da "kav" mogu da biram, al' ne i ono moje, "fabrično sas" sitom, to jest' filterom za vodu...

    I naravno, kvar nije "odklonjen" i kad' i' "zovete priko" telefona, o'ma' "kažedu", da oni tu ništa "neMožedu", te da moram "naNovo" prvo "preJaviti" WinWin-u reklamaciju i opet Jovo, "naNovo"...

    Ta šta da Vam "kažem", u tri godine, sam "poTrošijo" sve kupone za reklamacije, tako da sam mor'o da naručim dodatni, garantni list, "zaŠta" su mi tražili "skeniratu" dokumentaciju, račun, fiskalan' isečak i maltene..., što je ono "govorijo" Dragan Radnović Gegeš - kad' mi je "pranDeda naSkakîvo" ?!?

    Neću da "grêšim" dušu..., može se čak i desiti, da su serviseri "štručni" u "njin" pos'o, al' oni jednostavno "nemadu" računa, da nešto "opravidu", neg' im više odgovara, da "nađedu" žrtvu i "mrcvaridu" je, dok traje garantni rok, otimajući se za kupone, a kad' isti prođe, "računâdu", da ćete im ostati mušterija !?!

    Tako Vam je to, u "ovu, nesrećnu, Vučićovu, državu na Srbiju" !!!

    NASTAVIĆE SE...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora