NovoMiloševačka Slika dana - 30.09.2020

Topli obrok ...

Topli obrok ...

    Opis: Nekad' je za "zapošljene", postojala i - mesečna nâknada za topli obrok..., tako se to "zvâlo", a značilo je, da "firme", koje "neMožedu" da "organizujedu kujnu, sklopidu" samoupravni sporazum, "sas" proizvođačima 'râne, da bi se to nekako, "kav konpenzovalo" !!!

    I tako su prvo naba'ljâna - "Gotava" jela iz konzervi, koja su jednostavno, samo trebala da se "podGrijedu"...

    ..., a da bi to "barem mâlko" ličilo na jela iz prâve "kujne, oČim" je već bilo reči, "naSliku" dana od - 29.09.2012-te, "pod naslovom" - I mater i oca "fabriki" !!!

    Kad' je to "takvo krenilo", fabrike nisu mogle da "poStignedu", pa su kasnile "sas" isporukom, po nekol'ko meseci !!!

    Jedan komentar mi je ost'o u "sećanje", a "naTu temu", kad' je jedan od "zapošljeni izJavijo":

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora