NovoMiloševačka Slika dana - 11.10.2020

Šta će biti da se jê ( jede... ) ?

Šta će biti da se jê ( jede... ) ?

    Opis: "Prid" unukov deseti rođendan, doš'o deda kod snajke, da čuje šta će i "kakvô" će biti !!!

    Sve se zadovoljno smeško i uz značajno odobravanje klim'o "sas" glavom, kad' je čuo kô sve i od čîji' je "zvât", ko je "pravijo" tortu i "naKraj" je "kav" pit'o, šta će biti da se jê ( jede... ), "naŠta" je snajka kratko odgovorila:

    A deda je "naTo" o'ma' "ograjso":

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora