NovoMiloševačka Slika dana - 29.10.2020

Paoršag pridveče i noćom...

Paoršag pridveče i noćom...

    Opis: Râdi se po 'ataru..., samo tako !!!

    Kad' je moj deda "po ocu", Sava Belić Lalica, im'o osamdes't i osam godina, a "negdi" u "ovo dôbo" godine, ja "kav starešina", još nisam usp'o da oberem kukuruz "sas" jedne njegove njive, što mi je dânima, "kav" gazda zamer'o !!!

    Najzad sam usp'o da pozajmim berač za kukuruz i dok sam ga namontir'o na traktor i tako tô, skoro me je u'vâtila noć. Pre odlaska "naNjivu", mi je ostalo, još samo da za berač zakačim prikolicu, koje je bila kod deda Save...

    Prvo se "bunijo" - što idem "naNjivu" da radim "po noći"... i "kav"..., šta će svêt "kazati"..., a drugo, kad' je "vidijo" da "neOdustajem" - da me nikako "neSme" pustiti "sâmog" da idem, a "brez" njega !!!

    I tako smo nâs dvojica stigli "naNjivu" u "sâm" sumrak i "ondak" smo râdili, skoro, pa cêlu noć !!!

    Kad' je bilo "gotavo", pre neg' što "krenili za selo" pit'o sam ga:

    A on mi je ovako "odGovorijo":

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora