NovoMiloševačka Slika dana - 06.11.2020

Plekata kafane - Kod Makse Sasinog, iz 1923-će !!!

Plekata kafane - Kod Makse Sasinog, iz 1923-će !!!

    Opis: "ZaFaljujući" stalnom saradniku, na "ovaj saijt" - Milinku "Arsenovim", koji je "rodom izBeodre", a već "odâvna" žîvi u "Kîkîndu", ova "plekata" iz maja 1923-će godine, je "ôdena naNovo oŽivljena" i posta'ljena !!!

    Mâksa Sâsin Berbakov, je bijo "birtaš" i prava je legenda "izKarlova", pa se "mloge" njegove zgode i nezgode i dân, "danaske priPričavadu" !!!

    Pogledajte i prouč'te..., molim Vas lepo, tu "plekatu" i sve te rêči i rečenice !!!

    NAPOMENA - "plekatu" je štamp'o, čuveni Giga Jovanović iz Novog Bečeja, koji je, za "pridPostaviti, unekol'ko korigo'vo originalni, Mâksin tekst !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora