NovoMiloševačka Slika dana - 25.11.2020

Vandredna situvacija uObštinu Novi Bečej !!!

Vandredna situvacija uObštinu Novi Bečej !!!

    Opis: "Po osnovi" zaključka Štaba za "vandredne situvacije", naše novobečejske "obštine, precenik" je don'o odluku o proglašenju "vandredne situvacije", koja od "danaske vâži" !!!

    "DoJučeraske" je bilo "priko" devedes't zaraženi' "sas" koronAVirusom", tako da "naSnâgu naStûpadu" sledeće, posebne mere:

    1. Tačka 1. Zaključka od 16.11.2020. godine menja se u delu: U periodu počev od 24. novembra 2020. godine zaključno sa 3. decembrom 2020. godine, radno vreme ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, barova, klubova i sl.), trgovinskih centara, pozorišta, bioskopa i drugih ustanova kulture i priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 18.00 časova do 05.00 časova narednog dana.

    2. Odseku za inspekcijske službe Opštinske uprave Novi Bečej nalaže se mera pojačanog nadzora nad primenom mera propisanih ovim zaključkom i postupanje u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni glasnik RS", br. 15 od 25. februara 2016, 68 od 10. maja 2020, 136 od 13. novembra 2020. god").

    3. Odredbe Naredbe prečišćenog teksta od 12.10.2020. godine, Naredbe broj: II 02 82-10/1-2020-1 od 09.11.2020. godine i Zaključka od 16.11.2020. godine koje nisu izmenjene ovim zaključkom nastavljaju da važe.

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora