NovoMiloševačka Slika dana - 26.11.2020

Sokak Ranka Žeravice, a u BeVoGrad !!!

Sokak Ranka Žeravice, a u BeVoGrad !!!

    Opis: Fotografija - Fondacija Ranko Žeravica...

    Jedan od naši', poznatiji' "novomilošefčana", je i Ranko Žeravica, u čiju slavu "beVoGradcka" Hala sportova, "nosi" njegovo ime i prezime, od 2016-te godine...

    "OdNedavna" i "sokak" u "beVoGradcku obštinu" Rakovica, u "koji" je i "živijo", takođe "nosi" njegovo ime i prezime !!!

    A "naSliku" dâna, od - 19.06.2007, "pod naslovom" - Ranko Žeravica - kratak intervju..., možete pročitati, šta smo "ondak divanili"...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora