NovoMilo¹evačka Slika dana - 08.01.2021

Ispo da je Milo¹efčan, a nije iz Milo¹eva ?!?

Ispo da je Milo¹efčan, a nije iz Milo¹eva ?!?

    Opis: Sreo ja, slučajno jednog' Kīkīnšana i o'ma' je poč'o da me "izpitiva" za njegove poznanike iz Milo¹eva, a za koje dugo nije čuo "di" su, ¹ta su, kako su i tako to...

    Radov'o se, kad' je čuo da je neko dobro i tugov'o za onim' koji nisu dobro il' su se "uPokojili"...

    Kako se interesov'o, ba¹ za "mlogo" nji', pit'o sam ga:

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Va¹ māli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dāljnjog, svakodnevnog izla¾enja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora