NovoMiloševačka Slika dana - 28.01.2021

Jedared..., u kasapnicu Big Chick...

Jedared..., u kasapnicu Big Chick...

    Opis: Uš'o ja..., "jedan dân"..., u "kasapnicu" - Big Chick, kad' ono, unutra je bilo jedno pet, šes'..., lêpi', mladi' "cigančica" ( to je bilo pre "pendemije koronAVirusa"... )...

    "Nije tô", prošlo nekol'ko "minuti", kad' je i uš'o jedan, isto tako mlâd "Cigan" i o'ma' je pit'o "trgovkinju":

    "NaTo" se "naSmijala" i "trgovkinja, kav" i "cigančîce", a jedino sam ja ost'o ozbiljan, pa sam "priGovorijo Cîgi":

    Sve "cigančice" su počele da se "smijedu" i "uGlas ponavljadu" - ne, ne..., "ciganke" smo mi..., ciganke..., a i "Ciga" je isto tako "poTvrđivo"...

    "Ondak" sam i' sve zajedno pit'o:

    E..., tu se već i "Ciga uOzbiljijo", pa je prob'o, da se, "kav opravda":

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora