NovoMiloševačka Slika dana - 22.05.2021

Deo novomiloševačkog pašnjaka - urbarna sredina !

Deo novomiloševačkog pašnjaka - urbarna sredina !

    Opis: Imamo "najNovijo" novo..., a to je, da je deo novomiloševački' pašnjaka, osvetljen "kandelaberima", tako da "mârva" mož' i "noćom" da pâse !!!

    Ova nova, najnovija, a naPR'Dna "teknologija, neDozvoljava priŽivarima" da "priŽivadu", neg' samo da "jededu" !!!

    "Očekiva" se povećan "prinos" mleka i povećanje telesne mase, to jest', "žive vâge naKantar", što doprinosi "ukupnim BDP-eju , države na Srbiju", od "priko" šês' "odCto, soČim" ćemo "priŠišati, seve, sevetcke" ekonomije !!!

    Osim "mârve, "poMâlko" su zabunjeni" i čobani i kravari, "kav" i "njine kêre", al' nema veze..., nekako "ćedu" se već naviknuti na ovu novu, novinu..., a "naNovo" napominjem - naPR'Dnu !!!

    I da "zaključujem" - deo novomiloševačkog pašnjaka - "urbarna" sredina !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora