NovoMiloševačka Slika dana - 27.05.2021

I kerećija i mačija, a i vrabčija šeprica !!!

I kerećija i mačija, a i vrabčija šeprica !!!

    Opis: "Šeprica" je "kerećija" i mačija..., al'..., ako nji' nema, "vrâbci" o'ma' "kidišedu", na 'rânu "izNje" !!!

    Uvek su na "oprêzi", tako da prvo "izDalje" 'osmatradu "situvaciju" !!!

    E "ondak", kad' "zaključidu", da nema opasnosti, naj'rabriji "odNji" poleti...

    ..., napravi nekol'ko krugova "okolo šeprice" i sleće "naNju" !!!

    I tu nije kraj "oprezi", a naravno, "najSumljiviji" je "sliker" !!!

    Kad' se "mâlko oSlobodidu strave, ondak" brzo "počnedu" da "punidu kljunove", iz nekol'ko "pûti" !!!

    Tu se "priDružidu" i ostali iz jata...

    ..., da bi oni, koji "napunidu kljunove, poLagano odLećivali sas šeprice" !!!

    I tako rêdom iz jata, dok sve "nePojededu" il' i' neko "nePoplaši", a najviše se "bojidu" mačaka i "kêra" !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora