NovoMiloševačka Slika dana - 02.06.2021

Vackinisani..., otimajte..., već oteto !!!

Vackinisani..., otimajte..., već oteto !!!

    Opis: Od "jučeraske", pa sve do 15-og' juna, je "priko" interneta, počelo "preJavljivanje vackinisani" građana do 31-og' maja, koji su "primili barem" jednu "dôznu", bilo koje, od 4-ir' "vackine", a za "kav" državnu, "kav" stimulaciju, u vîdu - 3000.- ( i "slovom" - TriIljade... ) dinara !!!

    Prijava se vrši, na portal' Uprave za trezor, a na "atresu" - pmi.trezor.gov.rs !!!

    Zamislite, i dalje ima neki', koji "kažedu" - da im "neTreba" nikak'a pomoć, od ove nakardne i lopovke države "na Srbiju" !?!

    Pogrešno, "naSkroz" pogrešno, sve treba uzeti, pa, ako nekom slučajno i "neTreba", nek' dâ nekom kôm' treba il' nek' uplati na račun "bolesni dêca", koje svi lečimo SMS-ovima, "naMesto" ove "kav" države il' nekim, drugim, 'umanitarnim organizacijama !!!

    Evo kako to, jednostavno da uradite:

   1. Kliknite na - pmi.trezor.gov.rs

    Dobićete sledeći "ekran", iz "kojog" je sve jasno...


   2. Kliknite na - Podnošenje prijave ( velika, crvena površina... )...

    E tu, treba da upišete Vaš JMBG i broj lične karte ( il' za onog', "kojog preJavljivate"...). Takođe, treba da se opredelite za banku, a na "koju" treba da "legne" uplata, tako što ćete "klikniti" na strelicu "naDole", desno, iznad crte, u "treći" rêd'...

    "Ondak" kliknite na crveno dugme - Pošalji zahtev...


   3. "IzKočiće" Vam mâli ekran, za proveru unetog'
...

    Kad' tu kliknete na - Potrdi...

    ..., "dobljavate" završni ekran...

    I to je sve !!!

    Iz "kav" Ministarstva "financija tvrdidu", da će uplate, ako "neSlažedu", biti izmeđ' 12-og' i 20-og' juna !!!

    Iskustvo od ranije, jasno kaže, da će sad' sve početi "naNovo" da "poSkupljiva", od "cene koštanja" goriva, "štruje", gâsa, "zejtina..., kav" i akciza na sve u svašta..., tako da - otimajte već oteto, što pre !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora