NovoMiloševačka Slika dana - 06.08.2021

Kad prođe Sv. Ilija...

Kad prođe Sv. Ilija...

    Opis: Kad' nama "milošefčanima" prođe "sevoska" slava "na Sv. Iliju", čini nam se, "kav" da je leto, već prošlo !!!

    "NeTreba" kalendarski da "glêdimo", vidi se to po dužini dâna i "noćiju", po "lîšću" koje počinje da "odPada", po "uzugarenoj" zemlji "uAtar", a "posla strnjike" i... po rôdama !!!

    "Kav" što vidite na "naslovnu fotografiju", mlâde rôde su napustile "gnjizdo" i počele da "letîdu" po selu, a i po 'ataru !!!

    Evo, ove su se popele na vr', vrčka crkveni' "tornjova", rimokatliličke crkve...

    I znâ se..., u "drugu polovinu" avgusta, će i mlâde i starije rôde, već biti na "doleke pûte", ka jugu...

    Biće nam žao, kad' "odJedared" s'vatimo, da više nisu tu, "kodNas" u "Miloševo"..., al' već sad' znâmo", da ćemo im se "sîlno" obradovati, kad' nam se "vrâtidu" na proleće !!!

    Al' "zaTo", lâste će biti "sas" nama, do prve polovine meseca "oktombera" i njima ćemo se i dalje radovati...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora