NovoMiloševačka Slika dana - 07.09.2021

Stani..., da ti nešto kâžemo..., da znâš !!!

Stani..., da ti nešto kâžemo..., da znâš !!!

    Opis: Za devedesete godine, prošlog' vêka, uvek naglasim onako nešto, u smislu - ne ponovile se..., al' evo, "naŽalost, kanda" se "vraćadu"...

    Prva polovina devedeseti' je "bila" strašna..., ratovi, neviđena inflacija u "istoriju ljudcke" civilizacije i šta dalje da Vam pričam "oTim..., snalazijo" se, kako je kô mog'o, a da bi "priŽîvijo"...

    "Ondak" su "pijace", bile u "Uski sokak" i tu se moglo i prodavati i kupovati, ono što nije moglo "nigdi" da se kupi, pa je tako i jedan, naš Karlovčan, prodav'o "cigare", na "komâđe", na kutije, a i na "boksove"...

    "Sas" vremena na vreme, ondašnja vlâst, je "kav pravila strâšno", pa su "unspekcija" i policija, zajedno upadali na pijace i oduzimali, "kav crnu" robu !!!

    Pri "jednim, takim" upadu, "maloPređašnjo" pomenuti, je samo "zatvorijo" torbu, "okačijo" je "naRame", seo na "bicikli" i poč'o da 'vata "vâper" !!!

    Nadležni su počeli da mu "mâšedu" i "vičedu zaNjim":

    Kako su oni njemu mahali, tako je i on njima mah'o..., "kav" ono, da im "odPozdralja, naŠta" su "kav" smanjili ton, al' "sas" sledećim:

    A "kav" begunac, je još brže zavergl'o pedale i "odGovorijo" im:

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora