NovoMiloševačka Slika dana - 13.09.2021

Prvo fruštuk, pa ondak naPût !!!

Prvo fruštuk, pa ondak naPût !!!

    Opis: Da "neBi" putov'o, sâm "sas aftom..., jedan, moj dobar", je "rešijo" da ide "samnom", da mi "pravi drûštvo" !!!

    Kad' sam "zajtra" oč'o, u dogovoreno vrême po njega, a ono i on i njegova žena su zaspali, pa sam i "proBûdijo". On je oč'o da se umije i tako tô, dok mi je domaćica pravila društvo, onako "stojećki", u "kućnu" 'aljinu, "sas priKrćenim" rukama, "priko grûdi, očito", jedva čekajući da nas isprati...

    Kad' se drugar "vratijo" i poč'o da navlači "čakšire", izd'o je komandu:

    A ona je o'ma', "oGrajsala":

    Domaćin ju je "poGlêdijo", stao "sas oblačenjom", pa se "okrenijo" ka meni i "obratijo":

    "PriSkočiću dâljnju" raspravu, uglavnom i ja sam "fruštukovo"..., još "jedared..., pa pravijo" sam mu "drûštvo"..., tako je bolji "opetit" !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora