NovoMiloševačka Slika dana - 25.09.2021

I Nela je očila u Nemecku, kav medecinska sestra !

I Nela je očila u Nemecku, kav medecinska sestra !

    Opis: "NaSliku je" Danijela Nela "Subatički, ot Papulini", bratanica moje supruge Jasmine..., što znâči, da sam joj "têtak"...

    Umalo joj nisam "bijo" babica, kad' se "rodila", al' sam na svu sreću, ipak ost'o samo "šofer..., naPût" do porodilišta...

    Od malena je bila, kako se to "ôdena" kaže - šilo..., borila se po svim pitanjima..., recimo..., niko "uKuću" nije mog'o da se javi, na fiksne, telefonske pozive, brže "odNje"...

    O'ma "posla" osnovne škole, je upisala srednju "medecinsku" u "Bečkerek" i "živila" u internat i kad' ju je završila, počele su njene muke, oko "zapošljenja" !!!

    Volontirala je, radila je "kav medecinska sestrica" i "kodNâs" u "ombulantu" i u "novoBečejsku" i u "kikindcku" bolnicu, pa "ondak" opet u novobečejsku, al' u 'itnu službu... i nikad' da "bidne" za stâlno "zapošljena" !!!

    Kad' su naPR'Dnjaci, "kav" i "svugdi drugdi", došli prevratom "naVlast" u "novobečejsku obštinu", Nela je "aftomatcki" dobila otkaz, pa su na "njeno" i druga "mesta, zapošljavane" ćerke "novoPečeni fukcijonera" i to o'ma' za stâlno !!!

    Pošto je "vidila", da dugoročno neće imati pos'o, ne zbog nedostatka stručnosti i iskustva, neg' zbog "brezObrazluka, preJavila" se u "vojsku , kav" vojnik po ugovoru na 3 godine, "di" je uspešno prošla obuku...

    ... i zaposlila se !!!

    I "ondak" su i tu počeli problemi, stalno je na bila na teren, "blizu" Kosova, a pored smanjene plate i dnevnice su im smanjivali i maltene ukinuli...

    Posla tôg', joj se ukazala prilika, da radi u "bečkerečku" bolnicu i čim su je primili na "privremeno", o'ma su je terali i ucenjivali, da mora da ide na svaki miting, koji su naPR'Dnjaci pravili po celoj, "kav državi na Srbiju" ?!?

    Zamislite Vi, tâj teror, da tako mlâdu, pametnu i lepu devojku, terate da ide na mitinge i sluša "makar štâ"..., da to "neKažem drukčije" !?!

    Plata mâla, nikakva..., stân, komunalije, 'râna..., otac teško bolestan, pa je i za njega mesečno izdvajala..., a da bi ga ipak "posećivala", putovala je "sas" vozom..., "neBi" li i tako "uŠparala novaca"...

    Ništa..., ćutala je, radila je u "infektivnu", čak je preležala koronAVirus, a u "slabodno vreme" je učila "nemecki", "izPolagala" je neophodne "nivoje" jezika, "preJavila" se tamo za pos'o, išla na prijemni i..., bila je o'ma' primljena !!!

    15-og' "sektembera" je "očila" za "Nemecku" i već je počela da râdi, uz odlične uslove i "dobre financije" !!!

    Eto..., ona nije jedina, koja je odlučila, rešila i uspela da ode, najviše zbog nakaradne politike, "brezObrazluka", primitivizma i..., da ne nabrajam dalje...

    Iz "Miloševa" imamo i jednog doktora, koji je "posla" završenog' fakulteta, samo nekol'ko meseci "râdijo kodNâs" u "ombulantu, sredijo papire" i oč'o u "Nemecku", a "znâm" i za jednu "doktoricu" !!!

    Isto tako znâm, da im je vučić ( "kav" i miloševiću i ovom diktatoru, "neMogu" prvo slovo od prezimena, da napišem "sas" velikim" slovom... ), "sManjijo" plâte, kad' je doš'o "naVlast", po dvades't 'iljada dinara, a sad' kuka, kako u "novoIzgrađene bôlnice", nema "dosta" doktora i "sestrica" !?!

    Pa kako da i' ima, kad' je sve "razTero" !!!

    Bojim se, da se svi oni, nikad' više, vratiti neće..., a ko će "ondak" lečiti i negovati nâs, koji smo "ôdena" ostali ?!?

    I eto šta se to dešava, ne samo što se "medecinske" struke tiče... i Nelina rođena sestra "Sôndra", je slično tô prošla i "očila zaNaVêk" u "Oustriju, sas mužom" i mâlom ćerkicom !!!

    To je još 'edna, posebna, têška sudbina..., a tak'i' ima još "mlogo" !!!

    "Daklem..., što se tiče, samo jedne generacije, iz "našog" Miloševa..., mâlog' sela "sas" Severnog' Banata, iz Vojvodine..., "komplektan pôRod" je "očo" u inostranstvo..., a kol'ko još tak'i' ima...i sve to, samo zbog naPR'Dne politike !!! !!!

    "Moradu" što pre otići "sas" vlâsti..., inače ćemo "naČisto" propasti !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora