NovoMiloševačka Slika dana - 22.11.2021

PoLagano kreće zimska sizona !!!

PoLagano kreće zimska sizona !!!

    Opis: Da zimska "sizona, poLagano kreće", a "kodNâs" u "Miloševo, doKaziva" i ova, naslovna fotografija !!!

    Čim se "plek" sve češće i češće, "direk" iz "lêrne, meće" na "âstal", jasno je, "oČim" se râdi !!!

    "Kronpir", gronik..., 'leba..., "kisali" kupus... i "naKraj, dôbro oŠećerena" ludaja..., ta šta dalje da Vam "tûpim"...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora