NovoMiloševačka Slika dana - 22.06.2022

Sad mi predaješ sve..., kad si isPustijo kraj ?!?

Sad mi predaješ sve..., kad si isPustijo kraj ?!?

    Opis: Inflacija se z'ukava..., sve više i više..., "svaki dân" je "očito"..., da..., ama baš sve "poSkupljiva" !!!

    "Divanijo" sam, "pre neki dân, sas" nekim, mlâdim ljudima, koji su samo iz prîča čuli, kak'a je to "kodNâs" bila "inflacija, sPočetkom" devedeseti' godina, prošlog' vêka, najveća u "istoriju ljudcke" civilizacije !!!

    Za primer sam im kaz'o, da mi je moja mati dâla celu "pêmziju", da joj kupim pastu za zube i čak, da sam mor'o, ja da doplatim !!!

    Ovi, sad' što su "naVlâst", su i "ondak" bili... i najbolje su "živili", a i sad' najbolje "žîvidu", tako da ova "situvacija", njima savršeno odgovara, a to što je narod sve "siromaškiji" i "siromaškiji", baš i' briga. Opravdanja za "ondašnjo" stânje, je bilo, "kav" što i sad' "imadu" !!!

    A čim nastane "financijska" kriza, "počinjedu" međusobne svađe u "porodice", a niko ne "upire" prstom, tamo "di" bi trebalo, što je "najGoro" moguće, a dobro za vlast, koja "takvo štâ", vešto gâji !!!

    U "tô, pomenuto dôbo", domaćin jedne, karlovačke "familije", je izmeđ' "ostali, bijo" zadužen i za predaju mleka u "zadružnu mlekaru" i podizanje "novaca, sas" blagajne !!!

    Kad' se inflacija "zaukala", to nije ništa "vredilo", te je žena "ograjsala" na njega, pa joj je kaz'o:

    Obrazložiću..., nekad' je "svaka kuća", u "avliju" imala bunar i najgora stvar, koja je mogla da se desi, je bila, da kad' se "zaVezat šavolj sas štranjkom" baci u njega, a ispusti iz "rûku" i drugi kraj !!!

    "Ondak" bi se "poKući" il' komšiluku, tražila gvozdena "troKraka, sas" kojom bi se, "kav" pecala il' "ručkoNoša" od "šavolja" il' "štranjka", što je obično bila vêlika "danguba" i nervoza..., zbog žêdne, "naNamirene mârve" !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora