NovoMiloševačka Slika dana - 23.08.2022

″Srebreni″ ôr′o..., il′ ?

″Srebreni″ ôr′o..., il′ ?

    Opis: Pre "neki dân" je, što ono "kâžedu" novinari - prostrujila vest, da se "Srebreni" ôr'o, "sas srbskog" grba...

    ..., za "kojog" se smatralo da je izumro, "nanovo pojavijo", a na "teritoriju Srednjog" Banata i to najmanje 5 "parova" !!!

    E sad'..., pre "neko jutro", sam na vr' jednog' od "krstova" naše, rimokatoličke crkve "spazijo" neku pticu, koju "doSad" nikad' nisam "vidijo, naTo mesto" !!!

    I o'ma' sam "poMislijo" - da nije možda ôr'o ?

    Uz'o sam "fotoOparat" i poč'o da ga, "kav slikam", al' avaj..., dok sam to "radijo", a on je poč'o da grakće:

    Il' možda sličnije:

    "Kav" da mi je "javijo":

    - Ej..., ja sam gavran..., a ne ôr'o... i šta mi fali ?!?

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora