NovoMiloševačka Slika dana - 09.10.2022

Popis 2022-ge !!!

Popis 2022-ge !!!

    Opis: Ovog' meseca "oktombera", je poč'o ( a i završiće se... ) popis stanovnika, domaćinstava i stanova u "državu na Srbiju"...

    "KodNâs" u "Miloševo" ima šes' il' sedam"popisiva(či)ča, koji većinom dobro "znâdu" meštanke i meštane, "kav" i domaćinstva im, tako da sve to "ide" dobro, "uŠta" sam se i sâm "uverijo"...

    "Polak" sata ranije, sam u "dućan divanijo, sas" Etom Viragovom, kod koje je već bila ista popisivačica:

    Etu inače znâte "sas" više NM Slîka dana, izmeđ' ostali' i na - Kritike na uređivačku politiku..., "kav" i na - "Meti" mene na internet !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora