NovoMiloševačka Slika dana - 24.01.2023

Prôće čarolija !!!

Prôće čarolija !!!

    Opis: Davno, dâvno sam ovo "uSliko"..., a "kazaću" Vam i "dî" !!!

    To je, kad' "sokakom" Sv. Miletića, prođete pored Bosch Diesel Centra Žeravica, pa "naKraj" sela "iziđete naDrum za Rît" i stignete do kanala, koji "opasîva" selo..., e tu je bila tâ trska, podpomognuta "sas" zalaskom Cûnca !!!

    O'ma' sam "namestijo foto-oparat" i poč'o da "slikam" i mada uvek izgleda, "kav" da se ima "káde", to zapravo traje samo nekol'ko "minuti" i "gotavo" - šta ste "uSlikali, uSlikali" ste i nikad' više nećete imati tak'u priliku !!!

    E baš kad' sam "soTim" poč'o, "zaZvrjijo" mi je telefon i "ispalo" je, da me je zvala "korisnica" môg' programa za "ondašnjo" kasa poslovanje !!!

    I šta ću, mor'o sam da se javim, jer sam "mislijo" da ima neki problem, no nije bilo tô, neg' nešto sasvim "drukčije", pa sam je o'ma' "prikino" i kaz'o joj:

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora