NovoMiloševačka Slika dana - 31.01.2023

Praznici, svêci... i još edan disnator !!!

Praznici, svêci... i još edan disnator I ...

    Opis: Prošli su svi praznici, "svêci"... i još 'edan "disnator"..., a evo, Bogu "fâla, proće" i ovaj "dugačak januvar" mesec !!!

    "NaSliku" su majstori ( "sLêva", pa "naDesno"... ): Bâne Bućkalo, Mile Gûga, domaćin Mile "Apaš" i kum i komšija Slavko Kepul, koji je "bijo" samo da "priPomogne", da se "svinji priPušidu"...

    "PoTim", kako se koji "prizîva", i' niko "neBi priPozno", tako da je nepotrebno izosta'ljeno !!!

    "Ôdena" bi da Vam "preKažem", kako "kodNas" u "Miloševo, ide disnator" i to u "avliju", dok se "neÛđe unutra, kav" i razlike "teknologije", izmeđ' Karlovčana i Beodrana !!!

    Prvo, treba i izvući "svinjče", po "svinjče" iz svinjca i "zaTo" tu treba nekol'ko nji' "jâki"...

    Zbog snâge, uvek se prvo izvlači najveće, a "ondak" ostali sve manji i manji !!!

    Pokojni "kasapin sevoski, Stanomir" Kurta "izBeodre", bi, kad' bi uš'o u "svinjac, kav tešijo" žrtve, dok im "neNatakne" omču na njûšku...

    Tu se koristi prirodna, svinjska radoznalost, da proba nešto, što mu se prinese, da "kav" prôba da "jê" ( jede... ) i kad' se tako "privari", omča se zategne i "zûbi sprečavadu", da se otrgne..., tako da počinje izvlačenje...

    "Svinjče upire" i "sas" prednjim, a i "sas stražnjim" nogama, da ga ne vûku napred. "Danaske" na njûšku mu "zaKačidu" omču, od čelične sajle, a nekad' je to bila tânka, al' jâka "štranjka"...

    ..., koja prolazi kroz "cevku" i "naKraj" ima držače u oblik slova "T", tako da po potrebi, "možedu" i dvojica da "vûčedu", a "sasTrag" mogu da ga "odižedu" uz pomoć repa !!!

    Kad' se dođe do mesta klânja, dovoljno je samo da se "svinjče malko" vûče napred, jer ono ostane ukupano, a "protivu" te sile...

    "PriTim" je "zdravo, jâko" vâžno, da glâva "bidne" okrenuta ka istoku, a po stârim običajima...

    NASTAVIĆE SE...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora