NovoMilo¹evačka Slika dana - 07.05.2023

Kanda se i Mesec, sakriva iza ¾īca..., a odNās...

Kanda se i Mesec, sakriva iza ¾īca..., a odNās...

    Opis: "Kanda" se i Pun Mesec "sakriva" iza ¾īca..., a "odNās"...

    Ōn "sas" jedne strane Zemlje..., a "Cunce"..., "sas" druge...

    I "sas obaDve" strane "vididu", na¹u nesreęu, na¹u tragediju..., na¹u sramotu..., na¹u tûgu...

    Svi se mi, u "sebe" molimo, da se "takvo ¹tā, neDesi naNovo"..., al' od crni' "slûtnji, neMo¾emo" mirno da spavamo..., a "danjom" da "bidnemo brezBri¾ni", jer ono ¹to nam se de¹ava "uZadnji deceniju"... i jo¹ koju godinu vi¹e..., nije za "ljudcku fōrmu" svojstveno !!!

    Doveli su nas "dotlena", da dalje ovako vi¹e nikako "neMo¾"..., jer ovo je...

    I ba¹ "zaTo"..., moramo prvo sāmi ne¹to "uGlāvu", da "promenimo" i preduzmemo, "poTim" pitanju - "brez dāljnjog"... i "gotavo" !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Va¹ māli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dāljnjog, svakodnevnog izla¾enja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora