NovoMiloševačka Slika dana - 15.05.2023

Popovi..., mlogo ste se raširili !!!

Popovi..., mlogo ste se raširili !!!

    Opis: Ovo sam "uSliko vedžbajući", nekol'ko "minûti", pre neg' što sam "oVekoČovečijo" XI porodični skup, porodice Popov...

    ..., dok su oni još uvek imali program, u "Žitni magacin"...

    E, kad' su počeli da "izlazidu", a radi slikanja, baš su "zdravo" izlazili i nikad' kraja !!!

    I tû se "vidilo", da je to jedna vêlika, složna porodica !!!

    Kad' su se poređali za slikanje, a ja nisam mog'o da i' kadriram, jer nisu mogli da mi "stanedu" u objektiv, "sas obaDve" strane, pa sam im priš'o, "poZdravijo" i' i kaz'o im:

    "NaSmijali" su se, a jedan "odNji" je vikn'o:

    Na tô su se još više "naSmijali"..., a i što jes'..., jes'..., priznajem !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora