NovoMiloševačka Slika dana - 06.07.2023

Niče nova zgrada, kodNâs u Miloševo...

Niče nova zgrada, kodNâs u Miloševo...

    Opis: Od nedavna, niče nova zgrada, "kodNâs" u Miloševo i to na "čošak" izmeđ' "sokaka Glavne beodranske" i Petra Plavkića, do zgrade bivše veterinarske stanice, "di" je nekad' bila kuća Âce Bânkovića...

    Tu će, "kažedu", biti onaj "dućan"...

    ..., čija je "krilatica": Gomex - Šešir nakrivi, "lakče" se žîvi !!!

    Kroz selo se priča, da su oni 'teli i "mlogo" ranije to da "otvoridu", al' nisu mogli da "nađedu" plac, koji je tačno "poSred" Miloševa !!!

    E, baš tû "di zidadu", je "tvrdidu" tačno "polak" Miloševa, što se tiče "Glavne beodranske" i "Glavne karlovačke", dužine od 4,2 "kiloMeteri" !!!

    Plac im je mali, pa će za "magacin kirijati" kod sada'njog vlasnika, pomenute zgrade, bivše veterinarske stanice...

    "Atprilike", sličan položaj "imadu" i "uMelence ", koje je sličnog' tipa, "banatckog" naselja, "kav" i "našo" selo...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora