NovoMiloševačka Slika dana - 19.07.2023

Kaštilj brez ograde i kapije IV - odgovor ?!?

Kaštilj brez ograde i kapije IV - odgovor ?!?

    Opis: Eto..., čekali mi svi odgovor, čekali... i dočekali !!!

    U "zakonski" rok, od "petnajst" dâna, načelnik Odeljenja za urbanizam, stambeno komunalne poslove, građevinarstvo, održivi ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine, "obštine" Novi Bečej, Dragan Rauški, je ukratko posl'o "sledećo":

    ..., obaveštavam Vas da ja nisam osoba koja je za to ovlašćena.
    Imena ovlašćenih osoba koje su za to ovlašćene se nalaze na zvaničnom sajtu Opštine Novi Bečej.

    Prâvi "fukcijoner"..., prâva civilizovana, školovana, lepo, vaspitana, "ljudcka" osoba, pa "naKraj" i ako 'oćete, prâvi "Milošefčan, neBi" tol'ko ček'o da dâ, pa još i "ovaki" odgovor i "cigurno" bi "uPûtijo" na pravu "atresu"..., a ovako se potpuno "uKlopijo" u ono - tipično naPR'DNO !!!

    "Kav" zvanična, "kav" internet, "kav" prezentacija, "kav Obštine" Novi Bečej, je zastarela i jedna je od najnepregledniji', u "kav vučićovu državu na Srbiju"..., a i "mlogo" šire !!!

    Ništa nećete propustiti, ako je "nePogledate", al', ako baš 'oćete, ona je na "atresu": https://www.novibecej.rs/ i tu ništa "neMožete" nâći, ono što Vas interesuje !!!

    Tako je to i "naMešćeno", iz više razloga, a jedan je "cigurno" i taj, što je po spisku botova SnS-Ovaca, naša "obština uMalko" treća u "pomenutu" nam, "jadnu državu"...

    ..., jer ono što bi trebalo da se radi, a za platu, se "neRâdi", neg' se pljuje, vređa i omalovažava većina stanovništva, koja je protiv "aktualnog" režima, ogrezlog' u kriminal', "korubciju" i pljačku narodne imovine !!!

    Ništa..., što je ono "sPevo" Matija Bećković :

    Ćeraćemo se još
    Sve može biti
    Sem da se nećemo ćerati

    Ovo što smo se ćerali,
    Samo je uvodno ćeranje,
    Predgovor glavnom ćeranju

     Sve ima svoj kraj
    Sem ćeranja...

    P.S. - Moj, dragi, kolega fotograf, Momir Ćirić "iz Niš", diplomirani pravnik, je ovim povodom, napis'o sledeći komentar:

    U pravu ste, Dragane.
    Zaista je bio dužan da vaš podnesak prosledi nadležnom organu, pogotovu što mu je poznat, shodno čl. 62. ZUP-a:
    "Ako organ nije nadležan da primi podnesak koji mu se predaje ili saopštava, prosleđuje ga nadležnom organu i o tome obaveštava podnosioca. Ako ne može da utvrdi koji je organ nadležan, upozorava podnosioca da će, bez odlaganja, rešenjem odbaciti podnesak zbog nenadležnosti."

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora