NovoMiloševačka Slika dana - 25.08.2023

PoČim se još, muški priPoznajedu, sem nadimka ?

PoČim se još, muški priPoznajedu, sem nadimka ?

    Opis: "Jučeraske naNôć, negdi okolo jedan", me je ker "proBudijo, kako je zdravo, jâko" laj'o !!!

    Ust'o sam, "priGledo" sve po "avliji" i sve je bilo kako treba, "vratijo" sam se "uKuću", al' više nisam mog'o da "zaspim", od "sîlne" vrućine i omorine !!!

    E..., "uTim" sam "oGladnijo", pa sam "poVečerâvo", pa uKršćo, uKršćene" rêči, pa "metno da se "poLâgano" kuva "priBirana pasûlja, sas" svinjskom "doKolenicom", što se u dve rêči, kratko mož' opisati, da sam - "korbolovo noćom"...

    Lego' sam "naNovo, okolo polak" pêt i "mislijo" sam, da ću "odCpavati", barem do devet "prePôdna", kad' ono - cvrc..., u sedam i deset mi je "zaZvrjijo" fiksni telefon !?!

    Eheeej..., pa ko još "uobšte" i "zove na fiksni telefon", pa još i "uTo dôbo", osim oni' dosadni' trgovaca i anketara ?!?

    Ust'o sam i "javijo" sam se i čim mi je sagovornica čula glas, kazala je:

    Izdiktir'o sam joj broj...

    "Mlogi muški", osim nadimka iliti "špic-nameta", se "kodNas" u "Miloševo, priPoznajedu" po "žemskama"..., na primer: Mile Mikin il' Dragiša Ôlgin il' Drâga Kâtin il' Jôle Milêvin i tako dalje i tako bliže...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora