NovoMiloševačka Slika dana - 31.08.2023

E..., baš sam mu se obradovo !!!

E..., baš sam mu se obradovo !!!

    Opis: Dešavalo se i ranije, da naš mâčak, Crn' Grûja, "neDođe kući" i po nedelju dâna, al' je tako "bivalo februvara" meseca, u "dôbo mačijog" pârenja, no evo desilo mu slično i ovi' dana !!!

    "KodNas" je od leta 2015-e godine, a dobili smo ga od Vladimira Bate Golušinog, tako da "ima i godina", al' je i dalje neumoran, po pitanju osvâjanja "lepči, mačiji" dâma !!!

    "OdKad" je "kodNâs", primetno je po okolini "mlogo" crni' mačaka, mâčaka i mačića, tako da je "naPravijo" novu, demografsku "štruktûuru" !!!

    Al' "zaTo", kad' 'oćete da ga pomilujete, naročito po glavi, o'ma' primetite "mlogo" i ožiljaka i "krâsta", a uši su mu "sve

    u frôncle", čak na jedno ima i "bûšu" !!!

    Već sam poč'o da brinem za njega i kad' sam "jutroske" čuo njegov "glâdni mijauk", e..., baš sam mu se obradov'o !!!

    O'ma' sam mu dao "pôvlaku" iz frižidera, već "poMâlko" buđavu, jer to znâm, da "vole" da jê ( jede... ) !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora