Novomiloševački web pendžer
( 22.01.2008 - 26.05.2014 )

Sledeći "aftomatcki" refresh će biti za: ( sec. ) !!!

    Web kamera je bila posta'ljena, u "ajzlog" PC-dućana BeoDra S.T.R., na "atresu - Glavna beodranska, numera" 10, "počevu" od 2005-te, pa sve do zatvaranja 2017-te godine...
    "NaSvaki" minut', je "priko" interneta, slala po jednu fotografiju, koje nisu "snimate", tako da ove koje ovde vidite, su slučajno spasene...
    "PriPoznaćete mloge" meštanke i meštane, koji su slučajno prolazili i ostali "uSlikati"..., a "naŽalost..., mlogi odNji", su "uPokojeni"...