Fotografi u i o Novom Miloševu...

Ljubomir Bata Kojić

Kategorija - Lajf

Put - 1980. god.

Put - 1980. god.

Opis: Put je i kada se vratimo sami sebi...

Fotografija je snimljena na putu prema Jezeru...