Fotografi u i o Novom Miloševu...

Steva M. Sekerić

Kategorija - Bosonogo detinjstvo

Tri musketara .... god.

Tri musketara ...

Novo Miloševo (Beodra), 19.06.2008. god.