12° - 02:26
( Izmereno u: 02:20 )

-
"Veter" dûva: 0 m/s
...il' bolje: 0 km/h
"Veter" pravac: J
"Pretisak": 1011.7 hPa
"Luft vlaga": 100 %
Padavine: -
06:35 18:22
Dân traje: 11:47
Noć traje: 12:13
Do izlaska: 04:09
18:55  07:38
"Póla" opadajuća
"Mesečiji" dân": 15

"PREKAŽI" MANJE