NovoMiloševački sudoku ...

Powered by Online Sudoku
 
             
   
   
   
           
             
  
  
  
   
   
   
  
  
  
   
   
   
             
           
  
  
  
             00:00
Popun'te ovu tabelu, tako da svaki red, svaka kolona i svaki 3 x 3 blok ima "brojove ot" 1 do 9, koji "neSmeju" da se "ponavljadu"...