Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Šta je lakče da se uradi ? Rođendanska baklja ?!? Kad majstor naloži !!! Sportisti godine opštine N. Bečej Petogodišnjica NM sajta !!! Nov Dom kulture iz svi uglova !!! Grm šipka, posla tri godine... Kupus naProdaj... U očekivanju snega... Grm šipka...
 
..., dânima "natraške"...
Stigla nam je zima... Evo, ijOpet da se mâlko poFalimo !!! Procvetala, kad joj vreme nije !!! Evo, ijOpet je neko ispravijo krvinu... Papir uPlek..., da kav neZagoreva ?!? Deset nam je godina !!! Neko je opet isravijo krvinu... Dečijo crtanje sas kredom... Prvo ispitivanje, pa tek ondak... Dobar je ovaj NB informator !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...