Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Kod Jeje, cvećke već cvetadu !!! Šesnajst kolena predaka !!! Vandredni izbori za Savet MZ NM 2012-te Promocija BKC-eja, u Perlez ... Novi dugmadi, a na naslovnu !!! Koja je najveselija srbska pesma ? Služe li Vas NM bisage za bicikli ? Sve duži i duži dani... Ala mi je vedro lice... Pivo ispridDućana...
 
..., dânima "natraške"...
Novo - L O T O, a na Prvi NM sajt !!! O količinama i o meri...... Ni severni Banat, nije baš tako ravan ! AustroUgarski rekord !!! Nešto se menja !!! A mislijo je, da će mi umaći II ... Puno srce domaćinovo... A mislijo je, da će mi umaći... Đakonije za Božić... Mir Božiji, Hristos se rodi !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...