Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Kako se vlâda gospoja roda, a naDrvo !!! Nov dućan u NM !!! Krenuti su brzi mali oglasi... Plus 37-am uLad !!! Me-se-čina, me-se-čina II ... E taj Mika..., ker ga njegov !!! Rasti Đinđićov most ... Gibanici(Štrudli) - jada 2007-me... Krpljenje putova... Dalje nećeš moći...
 
..., dânima "natraške"...
Višnja paradajz... A na Vimbldon... Vrućinčine !!! Taj bi i ? poKvarijo III !!! Taj bi i ? poKvarijo II !!! Taj bi i ? poKvarijo I !!! 4. Mem. šahovski turnir - Jovan Bešlin Venera i Jupiter, opet zajedno !!! Nastavak, za PRO-MES domaće kobajsce !!! I košarkašice su nas obradovale !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...