Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Još samo to da ga naučimo... Novomiloševački Zlatni kotlić 2013 I Dani Teodora Pavlovića II ... XII Dani Teodora Pavlovića II ... Dani Teodora Pavlovića I ... ŠtoGuđ zabodemo - primi nam se !!! 9-ti Dani Teodora Pavlovića III ... 8-mi Dani Teodora Pavlovića II ... Lastčije gjnizdo... Svirka i za Seosku slavu...
 
..., dânima "natraške"...
Šta li sam ja, to uSliko ?!? Naprdnjački monstrumi !!! Rodilooo !!! Kišomer... Stara, dobra internet teknologija... Nemam internet, zbog Telekoma VIII !!! Nemam internet, zbog Telekoma VII !!! Nemam internet, zbog Telekoma VI !!! Nemam internet, zbog Telekoma V !!! Nemam internet, zbog Telekoma IV !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...