Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Dajte nam fotografije sa slave II ... Bruka i sramota novomiloševačka II !!! Vašar, avgusta 2012-te... Beodranski, mali labudčići... To je Vojvodina II !!! Kišovito... Imal novi NM nadimaka ? Nova stranica na sajt... Zimnica od kajsije... Miloševo - veliko gradilište...
 
..., dânima "natraške"...
Dobijo je gaće !!! Nema nesto slika sa slave? Susret generacija rođeni oko 1950-te III Susret generacija rođeni oko 1950-te II Susret generacija rođeni oko 1950-te I Grozdana, naNovo u akciju !!! Oni baš i nisu vredni... Sumračni leptir, 2015-te godine... Vanesa, a na Vanesinu česmu !!! Šta li sam ja, to uSliko ?!?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...