Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Vreme je za pečenje paprike !!! A pravo da konkurišedu imadu: I petlovi internetišedu... Kratkotrajna kišica... Krave sas prevenstvom prolaza ... Trgovkinja, pa još i šeretkinja ... Osam uveče, a vrućo kav po danu ... NM je već u EU... Web kamera - početak i kraj leta... Satelitski snimak II...
 
..., dânima "natraške"...
A oni iza mene !!! Tiganj oKlin... Moradu da znadu, kolko je palo kiše !!! Ljudi moji..., napušća nas ovo leto !!! Bilo je ovo, zdravo, jâko vrućo leto !!! Kad nov peto, prvi put kukurikne !!! Lala sme, što niko neSme !!! Da još jedanput pokažem... E, ovoj sam ja sudijo !!! Jedan stari izraz i mali oglas !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...