Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Prvo ispitivanje, pa tek ondak... Dan Svetog Nikolaja... Bojić, na prijem u AP Vojvodinu !!! Jal zima, jal nije zima ?!? Referendum MSD NM - još 4-ir dana ! Postaljene su praznične sijalice... Slike izAtara ... Slike izAtara - Mulićov salaš... Banatcki kulturni center... Uredna kućna numera...
 
..., dânima "natraške"...
Već dugo ga nema... Mraz neŠâra, samo po staklu... Nekolko stari razglednica NM-a... Ko o čemu, a mi o râni !!! Od čega je piktija ?!? Još uvek sPadadu orasi !!! Ja..., kad sam bijo mali... Traktor ore, iza panonskog talasa... Ua lopovi !!! Magla i uKarlovo i uBeodru...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...