Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Stigla nam je zima... Izišli smo u Politiku... Môć prokole !!! Izveštaj poljočuvarske službe... Di se krije istina ? Šteta od ladnoće ... Počela je zima !!! Patke domaće, a letidu kav divije ! Štrikeraj... Velika kašika za zetove...
 
..., dânima "natraške"...
Ukrasi prid zimske praznike... Počinjedu sve duži i duži dâni !!! Šta on sad misli... Čestitke za jedanajsti rođendan !!! Pokvaren merač pritiska II ... Pokvaren merač pritiska I ... Pazi kako meriš !!! Otpor !!! Već dugo ga nema... Mraz neŠâra, samo po staklu...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...