Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Purena kukuruza !!! Nema više - NM Chat-a !!! Meksikanci u Novo Miloševo II !!! Gibanicijada 2012-te III !!! Čvorak je čudna ptica... Danaske je 10-ti avgust !!! Ko je brži ? Spava kav sisanče ... Još edna dobra vest iz NM... Vršidba 1943-će... 25 godina rada...
 
..., dânima "natraške"...
USFV Teodor Pavlović je u Bugarsku !!! Kuvana kukuruza !!! Nek sIgre počnedu !!! Dâni su sve kraći i kraći... A koji će mi to ?!? Dal znate, šta je to - dinjar..., po miloševački ? Prôđe još edan Sveti Ilija... Ajaoov..., koliki im je..., zvučnik ?!? Natzorniče, metni program !!! Kolko košta opravka ? Koju vodu pijem ?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...