Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Natzornikova stražnja guma od bicikla... Deco naša, trudimo se, da Vas ugrozimo ! Meksikanci u Novo Miloševo IV !!! Gibanicijada 2012-te V !!! Trgovac, pa još i klikeraš... Šišač ovaca ... NM moto devojke ... Pobeda na BFC-u ... Presna rakija... Kad se đubre vuklo... Rodilo?
 
..., dânima "natraške"...
Kobajsce friške, pečene naCunce !!! Nema ništa lepče... USFV Teodor Pavlović je u Bugarsku !!! Kuvana kukuruza !!! Nek sIgre počnedu !!! Dâni su sve kraći i kraći... A koji će mi to ?!? Dal znate, šta je to - dinjar..., po miloševački ? Prôđe još edan Sveti Ilija... Ajaoov..., koliki im je..., zvučnik ?!? Natzorniče, metni program !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...