Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
I noćom je vrućina !!! Izložba Ane Vidmar u Kikindu... Žuti šipak ?!? Beli pulini, a sas salaša Tike Mulića... Planeta Beodra centar !!! Gospođinci - Paunovo pere 2010-te Velike vrućine pridKraj avgusta ... Čobanski kumst ... Berberski trendovi II... NM karate šampioni V... Poseta...
 
..., dânima "natraške"...
Venera i Jupiter, jedno izaDrugo, u pogled iz NM-a DoVikivanje dana !!! Interesantno, a na noćno nebo novomiloševačko... Prženi cuncukret, nekad isprid Zadružnog doma... A šta si tek ti..., ako sam ja ološ ?!? Avijonska eksplozija, a nad Novim Miloševom !!! Šta je lakče ? Ima komaraca..., al nikog neUjedadu !!! Preobraženje Gospodnje, leta 2016-te... Konkurs za Nagradu Teodor Pavlović... Ovo nigdi drugdi nema, samo kodNas u Miloševo !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...