Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Stigle su nam rode !!! Eto, kako se poštuje naša planeta !!! NM-čke, prve pice... Karate Super ENPI Kup 2013-te... Žemsko stvaralaštvo obštine N. Bečej IV BKC u CFFKS u BG... Običaji na Vrbicu II ... Vesnici proleća ... Najstarija caksija u NM ... Seremci i Banaćani... Google... Usput, do škole...
 
..., dânima "natraške"...
I naši matematičari rasturadu !!! Švabsko vreme... Sprečte krađu glasova, iduće nedelje !!! Domaćo sovče... A gde je šljiva, koja prva procveta ?!? Naše fuzbalerke rasturadu !!! A gle kolka je tamparatura bila !!! I proleće nam je stiglo !!! Stigla nam je roda !!! Orezivanje vinograda... Ima Boga !!! Kod Trajlovi, jedna ovca je ojagnjila četvero !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...