Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Lasta graditelj... Prva mirođija !!! Idemo dalje... Slava USFV Teodor Pavlović ... Slava USFV-a Teodor Pavlović... IV Slavski koncerat USFV TP I ... Mali detlići isprid PC dućana !!! Brantnerovi čistači sokaka ... Slava NM folkloraša veterana ... Karate turnir - Bajina Bašta... www.ad-vojvodina.co.rs Pun mesec....
 
..., dânima "natraške"...
Jesil mu uSliko tablicu II ? Počele su da zrêdu !!! Ma kaki kocentrat !?! Kako si krstijo mâčkove ? Kros OŠ Dr Ð. Joanović, od puzanja, do trčanja !!! Gosti slovačke ambasade... Čik..., očitaj gasomer !?! Domaćo, ovčijo, kisalo mleko... Požar uKuću !!! Androjid i râsad !?! Sunčan dan - najava programa i rezultati konkursa Sneg u Novo Miloševo ?!?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...