Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Babino mišljenje... I noćom je vrućina !!! Izložba Ane Vidmar u Kikindu... Žuti šipak ?!? Beli pulini, a sas salaša Tike Mulića... Planeta Beodra centar !!! Gospođinci - Paunovo pere 2010-te Velike vrućine pridKraj avgusta ... Čobanski kumst ... Berberski trendovi II... NM karate šampioni V... Poseta...
 
..., dânima "natraške"...
DVD Novo Miloševo, trening pijonira... Papričîce male, a ljute kav otrov !!! Još edna moja fotografija, a na korice knjige !!! Milinko sas biciklom, od KI do NB i natrag !!! Sva je umacurana !!! Crni Gruja je smislijo ovu NM Sliku dana !!! A ima i - nijednu rupu neKrpimo !!! Jednu rupu krpimo, dve-tri neKrpimo !!! Posla brijanja... Zatrovano ?!? Za struganje pête... Samo da ga neZabranidu !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...