Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Tamparatura u decemberu !!! Nekolko stari razglednica NM-a... Neko je gâdno štetovo !!! Opet smo izišli u ALO !!! Ona već slavi !!! TV emisija o muzeju Žeravica... Prvi sneeeg !!! Beodran, a Šveđan !?! Čista priroda ?!? Slike izAtara - Arača... Najveća fotka u NM, a i šire... Vikanja po sokacima...
 
..., dânima "natraške"...
A da vidiš ti..., štrik moje komšinice... Svaka roba, nađe svoju mušteriju !!! Nekadanja, kikindcka peskara..., a sad ribnjak... Aaav..., kûme... Posla prvog snega... Piti ga... il nePiti ga..., pitanje je sad ?!? Samo kad smo se mi, veršteta dočepali !!! Prvi sneg... Super Mesec 2017-te, a nad Novim Miloševom !!! Promocija romana - 1934-ta, Radovana Vlahovića... Svi pitadu za toronj beodranske pravoslavne crkve Sto dvajst naSât..., bašajidckim drumom !?!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...