Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
E šta sam doŽivijo u Kikindu !!! Otpor !!! Prvo ispitivanje, pa tek ondak... Dan Svetog Nikolaja... Bojić, na prijem u AP Vojvodinu !!! Jal zima, jal nije zima ?!? Referendum MSD NM - još 4-ir dana ! Postaljene su praznične sijalice... Slike izAtara ... Slike izAtara - Mulićov salaš... Banatcki kulturni center... Uredna kućna numera...
 
..., dânima "natraške"...
Zvânje, na pripušavanje... Koristite pritraživač, u gornji desni ćošak !!! Dobro..., mâni te sitne novce uDžep !!! A da vidiš ti..., štrik moje komšinice... Svaka roba, nađe svoju mušteriju !!! Nekadanja, kikindcka peskara..., a sad ribnjak... Aaav..., kûme... Posla prvog snega... Piti ga... il nePiti ga..., pitanje je sad ?!? Samo kad smo se mi, veršteta dočepali !!! Prvi sneg... Super Mesec 2017-te, a nad Novim Miloševom !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...