Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Danaske je našom NM sajtu, 12-ti rođendan !!! Pokvaren merač pritiska II ... Deset nam je godina !!! Danaske nam je divan dan !!! Danaske nam je osmi rođendan !!! Danaske je divan dan, našom sajtu... Referendum MSD NM - još danaske !!! Pisma adresirana po NM sajtu ... Četvrti rođendan ... Treći rođendan NM sajta... Kav magarac u maglu... Prva godišnjica...
 
..., dânima "natraške"...
E ljudi..., uOzbiljte ste !!! Pojeli bi i mastan papir !!! Imaš poziv, od Tôg i Tôg, da te nosim kod njega ! Zvânje, na pripušavanje... Koristite pritraživač, u gornji desni ćošak !!! Dobro..., mâni te sitne novce uDžep !!! A da vidiš ti..., štrik moje komšinice... Svaka roba, nađe svoju mušteriju !!! Nekadanja, kikindcka peskara..., a sad ribnjak... Aaav..., kûme... Posla prvog snega... Piti ga... il nePiti ga..., pitanje je sad ?!?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...